> Home > 나눔터 > 행사앨범
 
2020년 세례식
관리자 2020-04-12 14:45:28 63
1. 세례(1명) 정흥국
       
2020년 스승의 주일 감사선물 증정식 관리자 2020.05.17
코로나 19로 인한 교회 방역 관리자 2020.03.27
 
 
 
Tel : (02)889-0104 | Fax : (02)889-9105 | Pastor's E-mail : oktopastor@hanmail.net
Copyright ⓒ 2008 옥토교회. All right reserved.